SUSHI MENU

In House & Take Out

Nigiri (2pcs) / Sashimi (3pcs)

RegularSpicyTempura
No.01HAMACHI – Yellow tail tuna$7.25$7.50$7.75
No.02MAGURO – Red tuna$7.00$7.25$7.50
No.03SAKE – Fresh salmon$6.50$6.75$7.00
No.04ALBACORE – While tuna$6.25$6.50$6.75
No.05ESCOLAR – Butter fish$6.25$6.50$6.75
No.06IZUMI TAI – Tilapia$5.75$6.00$6.25
No.07EBI – Shrimp$5.75$6.00$6.25
No.08HOTATE – Scallop$6.75$6.95$7.25
No.09KANI – Crab stick$5.25$5.50$5.75
No.10LOBSTER – Spicy vegetable$8.00$8.25
No.11VEGESHIMI – Spicy vegetable$5.25$5.50
No.12VEGETABLE INARI – Vegetable inari$5.75$6.00
No.13SHRIMPS INARI – Shrimp inari$5.95$6.25
No.14CRAB INARI – Crab inari$5.95$6.25

Nigiri (2pcs) / Sashimi (3pcs)

Regular
No.15KUNSEI SAKI – Smoked salmon$6.50
No.16AMA EBI – Sweet shrimp$6.00
No.17UNAGI – Grilled eel$7.25
No.18UNI – Sea urchinM.P.
No.19TAKO – Octopus$5.25
No.20IKA – Japanese squid$5.25
No.21SABA – Cooked mackerel$5.50
No.22HOKKIGAI – Surf clam$5.50
No.23TAMAGO – Japanese omelette$4.75
No.24IKURA – Salmon roe$7.00
No.25TOBIKO – Flying fish row$6.00
No.26MASSAGO – Capelin caviar$5.00
No.27AVOCADO/CUCUMBER$3.50
No.28WAKAMI – Marinated seaweed$4.25

Hoso Maki (6pcs)

No.55KAPPA – Cucumber$4.00
No.56AVOCADO$4.25
No.57OSHINKO – Pickled radish$4.50
No.58TAMAGO – Japanese omelette$4.75
No.59SWEET YAM – Fried sweet potatoes$5.25
No.60SALMON – Fresh salmon$7.50
No.61TUNA – Fresh tuna$8.00
No.62KUNSEI ROLL – Smoked salmon and avocado$7.50
No.63HAMACHI – Yellowtail tuna and green onion$8.00
No.64KANI EPICE – Spicy shredded crab, tempura$6.50

Futo Maki (5pcs)

No.71KAMIKAZE SALMON
Spicy salmon, tempura, massago, avocado and cucumber
$7.75
No.72KAMIKAZE TUNA
Spicy tuna, tempura, massago, avocado and cucumber
$8.50
No.73SHRIMP TEMPURA
Shrimp tempura, mandarine, cucumber and sweet sauce
$7.50
No.74SPICY SHRIMP
Spicy shrimp, crab stick, avocado, salad, caviar and tempura
$7.50
No.75SPICY SCALLOP
Spicy scallop, caviar, asparagus, salad
$7.75
No.76KYOTO
Shrimp, omelette, caviar, carrot, cucumber, mayonnaise
$7.50
No.77MOJAMI
Cucumber, asparagus, fried sweet potato, mushroom and SOHO sauce
$7.50
No.78KAMIKAZE VEGE
Cucumber, avocado, red pepper, carrot, tempura and spicy mayo
$7.00
No.79WAKAMI
Wakame salad, red pepper, pickled radish, carrot and sweet ginger sauce
$7.50
No.80CALIFORNIA
Crab stick, avocado, japanese omelette, cucumber, caviar and mayonnaise
$7.00
No.81PHILADELPHIA
Cream cheese, caviar, crab stick, avocado and cucumber
$7.00
No.82COTE PACIFIQUE
Tuna, salmon, caviar, crab stick, avocado, cucumber and wakame salad
$10.00
No.83THON TEMPURA
Tuna tempura, caviar, fried sweet potato, cucumber, sweet ginger sauce
$9.00
No.84GODFATHER
Avocado, red pepper, cream cheese, caviar, tempura sweet and spicy sauce
$7.50
No.85SOHO MAKI
Shrimp tempura, asparagus, spicy tuna and sweet sauce
$10.50
No.86DYNAMITE
Soft shell crab, tempura, caviar, avocado and sweet sauce
$10.50
No.87OSAKA
Grilled eel, caviar, cucumber, fried sweet potato and sweet sauce
$10.50
No.88LOBSTER ROLL
Lobster meat, tempura, massago, avocado, salad, spicy mayo
$13.50
No.89RAINBOW
Salmon, tuna, spicy fish, tempura, avocado, cucumber
$12.50
No.90MME BUTTERFLY (6pcs)
Spicy salmon, cucumber, asparagus, caviar (tempura maki)
$12.50
No.91SALMON TEMPURA (6pcs)
Red pepper, sweet potato, salad, lemon, sweet and spicy sauce (tempura maki)
$12.50
No.92TIGER EYE (6pcs)
squid, salmon, caviar, green onion (tempura maki)
$15.50

Assorted Platters For Takeout

30 pcs Maki, Nigiri$50.00
40 pcs Maki, Nigiri$65.00
50 pcs Maki, Nigiri$75.00
60 pcs Maki, Nigiri$90.00
80 pcs Maki, Nigiri$110.00
100 pcs Maki, Nigiri$130.00